Shirely's Pearls
Nederlands gefokt


Onze eigen foklijn

Ieder hondenras heeft een eigen karakter, maar ook elke hond heeft weer zijn eigen geaardheid.

Wanneer men een nest pups rustig gadeslaat, terwijl deze samen spelen, zullen zij uiterlijk veel op elkaar kunnen lijken en toch alle weer een verschillend karakter hebben.
Zonder nader op de erfelijkheid in te gaan: zij krijgen vanzelfsprekend heel wat van hun ouders mee, alhoewel uit het gedrag van de ouders niet het karakter van de pups is te bepalen. Zéér veel is afhankelijk van de opvoeding.

Wij fokken zoveel mogelijk met vreemde bloedlijnen om het type ras zo zuiver mogelijk te houden. Dat is best een klus, want je wilt natuurlijk de beste kwaliteiten uit het ras doorgeven naar de volgende generatie. Gelukkig is ons dat tot op heden nog steeds gelukt. Onze behaalde prijzen zijn daarvan het bewijs.
Shirely's Pearls