Shirely's Pearls
Dapper en Slim


Een hele slimme vriend

Men denkt wel eens dat er verschil in karakter is tussen de drie variëteiten. Dat mag in wezen niet het geval zijn.

Generaliserend zou men kunnen zeggen dat de grote poedel ten opzichte van de dwergpoedel wat rustiger is. Veelal is het een gevolg van het feit dat de dwergpoedel modehond is geworden, waardoor er veel te veel mee is gefokt zonder op het karakter te letten. Het zou zo moeten zijn dat met poedels die een minder prettige karakter trek hebben of die hypernerveus zijn niet wordt gefokt.

Indien er 'probleem-poedels' zijn, moet men de oorzaak daarvan meestal bij zichzelf zoeken, omdat de poedel dan wellicht niet juist is opgevoed. Er zijn poedels, vooral de kleinere, die steeds vrolijk en druk rondspringen om zich op die manier te kunnen uitleven.
Andere poedels moet men met rust laten tot ze uit eigen beweging toenaderingspogingen doen, terwijl weer andere direct kunnen worden opgenomen. Het zijn meestal de laatste die, zodra ze het geluid van het nemen van de riem horen, onmiddellijk klaarstaan om mee uit te gaan.
Shirely's Pearls