Hoog begaafd

Er ontgaat hem weinig

De poedels zijn vrienden en zijn die naam ook waard om hun trouwe karakter en hun goede aard!

Van poedels is het bekend dat zij met hun vaak bijna menselijke reacties, zoals onder andere het feilloos aanvoelen van onze stemmingen, het ons willen troosten wanneer wij verdriet hebben, dikwijls veel dichter bij de mensen staan dan welke andere hond ook. Men moet een poedel hebben of hebben gehad om hierover te kunnen meepraten. Laat ik eindigen met de geliefkoosde spreuk van wijlen de heer P. Bebelaar (medeoprichter van de Nederlandse Poedelclub):
`De poedels zijn mijn vrienden en zijn die naam ook waard om hun trouwe karakter en hun goede aard!'